Waar staan we voor?

IKC Samen Wijs is een openbaar kindcentrum en een locatie van Wijzer opvang & onderwijs | Vlaardingen - Maassluis. Als Wijzerlocatie combineren wij de krachten van opvang en onderwijs. Samen leren, groeien en doen: educatie en ontwikkeling. Je ziet en voelt de samenwerking tussen opvang en onderwijs, tussen de opvangmedewerkers en de leerkrachten.
Onze medewerkers zijn experts als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Zo zorgen wij ervoor dat uw kind op een veilige en fijne manier bij ons opgroeit. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht. Van de eerste opvangdag tot de laatste schooldag voelen kinderen zich thuis op één locatie.

Omdat kinderen altijd op één plek blijven, zien wij goed hoe ze groeien en leren.
Daar passen wij ons aanbod op aan. Er zijn gezamenlijke thema’s en er is een doorgaande lijn in de
zorgondersteuning. Zo helpen we kinderen nog beter te worden in alles waar ze al goed in zijn.
We bieden extra hulp als ze iets moeilijk vinden. Het belangrijkste vinden wij dat de kinderen met plezier naar ons kindcentrum gaan. Daarom stemmen we af op ieders eigen niveau.
 
We letten goed op al onze kinderen en maken veel plezier samen. We dagen ze uit om nieuwe dingen te proberen
en geven ze op tijd rust als dat nodig is. Kinderen zijn bij ons in goede handen.
 
In een wereld vol verschillen maken wij verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart.
Samen worden we steeds Wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers. 

Op ons kindcentrum laten we kinderen ontdekken wie ze zijn en wat ze nodig hebben om zich met plezier te ontwikkelen. Wij stimuleren kinderen om nieuwsgierig te zijn, uitdagingen aan te gaan, van en met elkaar te leren. Op deze wijze halen we samen het beste in elkaar naar boven.

We staan open voor de ander
Ieder kind van 0 tot 13 jaar is bij ons welkom. We zijn nieuwsgierig, stimuleren ontmoeting en leren hier van en met elkaar.

We waarderen eigenheid
Binnen een veilige, uitdagende leeromgeving zien we kinderen zoals ze zijn. We geven ze alle ruimte/ vrijheid om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past.

We ontwikkelen actief en doelgericht en zijn maatschappelijk betrokken
We leren kinderen actief en doelgericht te ontwikkelen en maatschappelijk verantwoord te handelen.

We geven vaardigheden mee voor het leven
We geven kinderen de benodigde kennis en vaardigheden mee die de maatschappij van hen vraagt. Zo kunnen ze daar straks met vertrouwen aan deelnemen.

 
Daarom staan binnen ons kindcentrum de volgende waarden centraal:

Actief:
Voor kinderen: “Ik ben nieuwsgierig, durf vragen te stellen en kom zo vooruit.”
Voor ouders: “Als ouders tonen we initiatief en trekken we samen op in de ontwikkeling van onze kinderen.” 

Eigen:
Voor kinderen: “Ik laat zien wie ik ben, durf mijn mening te even en leer van anderen.”
Voor ouders: “Als ouders laten we onszelf zien en dragen we bij aan een veilige, open sfeer.”

Creatief:
Voor kinderen: “Ik ga uitdagingen aan en denk in mogelijkheden en oplossingen.”
Voor ouders: “Als ouders denken we creatief mee over de ontwikkeling van onze kinderen en het aanbod van het
kindcentrum.”

Betrokken:
Voor kinderen: “Ik help de ander en zorg ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn.”
Voor ouders: “Als ouders investeren we in een oprechte en respectvolle relatie met de IKC medewerkers en elkaar.”
 

Zo herkent u een kind, die ons kindcentrum verlaat:

Zelfstandig
“Ik durf zelf keuzes te maken en weet hoe ik mijzelf kan blijven ontwikkelen.”

Trots:
"Ik mag er zijn en laat zien wie ik ben en wat ik kan.”

Oplossingsgericht:
Ik ga op onderzoek uit, kan kritisch denken, kom tot oplossingen en weet hoe ik mezelf kan uiten en presenteren.”

Zorgzaam:
"Ik kijk om naar de ander, sta klaar om te helpen. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn.”

Verdere informatie over ons IKC kunt u in onze locatiewijzer lezen. Klik op deze zin voor de link.