Zwemles

Groep 5 zwemt een half jaar lang elke week. Het zwembad heeft het aanbod sinds schooljaar 2021-2022
aangepast. We zwemmen nu elke week, een half jaar lang. Dit in plaats van1 keer per twee weken, het hele jaar door.
Deze continuïteit komt ten goede van het leren zwemmen.

Het zwembad heeft een nieuw programma ontwikkelt. Dit heet Leren & Spelen. Dit programma sluit beter aan bij
het zwemniveau van de leerlingen en het betrekt diverse watersportaanbieders bij de lessen.
 
Voor de leerlingen die nog geen A-diploma hebben, wordt er een lesprogramma opgesteld. Tevens is er na deze 20 lessen de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs zwemlessen te volgen om een A diploma te kunnen halen.
Voor gezinnen voor wie dit financieel niet haalbaar is, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het jeugd- & sportfonds. Ons kindcentrum kan dit fonds voor deze leerlingen aanvragen, op verzoek van de ouder.
 
Voor de kinderen die al een zwemdiploma hebben, zal er in samenwerking met diverse zwemverenigingen een
gevarieerd programma worden samengesteld, waarbij leerlingen kennis maken met watersporten zoals Waterpolo, onderwaterhockey etc. In dit programma staat het spel centraal. Het doel is om de leerlingen een bepaalde
periode een watersport te laten beoefenen en dit af te sluiten met een toernooitje en een certificaat van deelname.