Klachtenregeling

Heeft u een klacht over ons kindcentrum? Zo lossen wij het op!

Het is bij ons op school een goed gebruik, dat ouders eerst contact opnemen met de leerkracht van hun kind. Ook is het mogelijk een gesprek te hebben met de interne begeleider (Silke van der Bijl) of de directeur (Hiske de Koning).
De wet voorziet in de mogelijkheid, dat er een formelere weg bewandeld moet kunnen worden. Zeker daar waar het vertrouwelijke aangelegenheden betreft. Hiertoe heeft de school een contactpersoon benoemd, die indien nodig de informatie langs goede banen naar de juiste instanties kan leiden.
De schoolcontactpersoon klachtenregeling is: mevrouw Myrthe van Hutten. Zij is via school te bereiken tel: 010-4749951.
Voor verdere informatie over de klachtenprocedure binnen Wijzer klikt u op deze zin