Kindcentrumwijzer 2022-2023 (schoolgids)

Beste ouder/verzorger,

Hierbij de wijzer voor ons kindcentrum voor het schooljaar 2022-2023. Hierin vindt u alle informatie aangaande ons kindcentrum. Zowel inhoudelijk als praktisch. Het praktische gedeelte is een tweede katern.
Mocht u vragen of opmerkingen over deze wijzer hebben, dan horen wij dit graag.

Hartelijke groet,
Team IKC Samen Wijs

Download document