Informatie over de MR

De MR op IKC Samen Wijs is een samenstelling van ouders en personeelsleden van IKC Samen Wijs en OBS de SIngel. IKC Samen Wijs en OBS de SIngel zijn de twee openbare scholen in de wijk Holy.

De taken van een MR zijn als volgt:
  1. bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  2. waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
  3. doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

De verslagen van de vergaderingen zullen na vaststelling te vinden zijn onder het kopje MR.
Binnen de MR hebben de oudergeleding en de personeels geledeing over een aantal zaken adviesrecht en over een aantal zaken instemmingsrecht. Dat is voor beide geledingen niet helemaal gelijk. U kunt via deze link lezen wanneer welke bevoegdheden gelden.

Wie zitten er in de MR van IKC Samen Wijs en OBS de Singel?
Oudergeleding:

Namens IKC Samen Wijs
Ilona Visser
Erik Vreugdenhil: Voorzitter

Namens OBS de Singel:
Vacature
Ronald Wannet: secretaris

Personeelsgeleding:

Namens IKC Samen Wijs
Silke van der Bijl 
Gaby Vons

Namens OBS de SIngel:
Anneke Stans 
Raymond Lammerts van Bueren