Gym

binnen ons kindcentrum gymmen de kinderen 1 keer per week van groep 1 tot en met 8 in de grote gymzaal van de Mavo Vos. Een vakleerkracht gym verzorgt de gymlessen. De groepen ½ krijgen ook nog 1 keer per week "Nijntje in beweging". Dit vindt op school plaats, met goed weer buiten.  Groep 3 krijgt twee keer per week gym.