Gezond kindcentrum

Ons kindcentrum is een gezond kindcentrum. Hierbij staan de volgende drie pijlers centraal:
  1. Veilig klimaat:  Aandacht voor sociaal emotioneel leren staat bij ons centraal. Dit is zichtbaar en voelbaar als u ons kindcentrum binnen loopt. Via de Move a head methode krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en in dat wat hen belemmert. Bewegen, leren en presteren worden geïntegreerd aangeboden via onder andere judolessen, lessen in de klas en in de gymzaal door de gymleerkracht. In een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 wordt dit aangeboden en leren we allemaal dezelfde taal te spreken.
  2. Gezonde voeding: binnen opvang en onderwijs besteden we veel aandacht aan gezonde voeding. Binnen de opvang volgen we hierbij de richtlijnen van de GGD. Binnen het onderwijs betekent dit dat de kinderen fruit of groente meenemen als pauzehap en een gezonde lunch. De kinderen drinken overdag water en kunnen voor bij de lunch ook melk of yoghurt meenemen.
  3. Gezonde lucht: we hebben een CO2 meter in alle groepen staan. Dit helpt ons op tijd te ventileren.