Dans

Onze kinderen krijgen op school een half uur dans per week van een vakleerkracht dans. 

Binnen ons kindcentrum gebruiken we dans als middel om in verbinding met elkaar te komen, met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren op een  muzikale en speelse manier. Het bevordert inclusie binnen onze samenleving en tegelijkertijd leidt het tot saamhorigheid en plezier. Daarbij is dans een goed en speels middel waarin de persoonlijke (expressief-creatieve en fysieke) ontwikkeling, de vrije dansexpressie en het plezier van elk kind centraal staan, waardoor ze trots van onze school gaan.
 
Kinderen leren om samen te werken waarin normen en waarden worden ontwikkeld/verstevigd.
Ze leren fysiek in beweging te blijven en tegelijkertijd oefenen zij coördinatie, motoriek en ritmiek.
Ze leren hun creativiteit op expressieve manieren te uiten. 

We organiseren tweejaarlijks een opvoering voor ouders/verzorgers, familie en vrienden; de DIVO (doe iets voor ouders). Kinderen van groep 1 t/m groep 8 treden op met zang en dans in de Stadsgehoorzaal. De Divo is vanwege Corona al twee keer niet door gegaan. We hebben goede hoop dat we dit schooljaar weer mogen optreden.